#2 Kvantfysiken och verkligheten, del 2

Vad säger egentligen kvantfysiken om verklighetens beskaffenhet? Detta är det andra av tre delar där jag samtalar med fysikern Sören Holst.

I detta samtal diskuterar vi tre problem som kvantfysiken bär på: mätproblemet, ontologiproblemet och lokalitetsproblemet. Dessa problem handlar om vilken bild av verkligheten som kvantfysiken egentligen har. Vi presenterar fyra tolkningar av kvantfysiken som försöker lösa dessa problem: Köpenhamnstolkningen, spontan kollaps, många världar och Bohms pilotvågsteori. Vi ”tolkar tolkningarna” och visar vad deras för- och nackdelar är.

Jag rekommenderar att du lyssnar på det första samtalet innan detta andra samtal.

#1 Kvantfysiken och verkligheten, del 1

Vad säger egentligen kvantfysiken om verklighetens beskaffenhet? Detta är det första av tre delar där jag samtalar med fysikern Sören Holst.

I detta samtal ger vi en introduktion till vad kvantfysik är. I nästa samtal går vi igenom de olika tolkningarna av kvantmekaniken, och i det avslutande samtalet diskuterar vi ett fenomen som ligger i själva hjärtat av kvantmekaniken: kvantsammanflätning.

Bild på interferensmönster.