#1 Kvantfysiken och verkligheten, del 1

Vad säger egentligen kvantfysiken om verklighetens beskaffenhet? Detta är det första av tre delar där jag samtalar med fysikern Sören Holst.

I detta samtal ger vi en introduktion till vad kvantfysik är. I nästa samtal går vi igenom de olika tolkningarna av kvantmekaniken, och i det avslutande samtalet diskuterar vi ett fenomen som ligger i själva hjärtat av kvantmekaniken: kvantsammanflätning.

Bild på interferensmönster.

4 kommentarer

  1. Klargörande om grunderna för osäkerhetsrelationen. Tack för det.
    Hoppas på närmare beskrivning av kvantdatorer och hur dessa kan programmeras. t ex vid faktorisering av mycket stora tal.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *